44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο: το Metropolitan συμμετέχει «μετά βραβείων και κλάδων»

Φέτος, στο 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, το Metropolitan θα συμμετέχει με έναν παραπάνω τρόπο: θα βραβεύσει τις καλύτερες εργασίες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Αιματοποίηση - Αιμοθεραπεία.

Και τέτοιου είδους βραβεία, βραβεία δηλαδή που αφορούν στο μέγιστο αγαθό της υγείας μας κάνουν πάντα χαρούμενους. Από όποια πλευρά τους και αν βρισκόμαστε…

Η βραβευθείσα εργασία είναι:
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΠΤΥΞΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ SMALL MOLECULES
Ι. Βαλλιάνου1, Α. Γεωργακοπούλου1,2, Ν. Ψαθά3, Π. Χριστοφή1,2, Π. Παπαγιάννη1,2, Α. Αναγνωστόπουλος1, Ε. Γιαννάκη1
1Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου", 2Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 3University of Washington, School of Medicine, Seattle

Το βραβείο παρέλαβε η πρώτη συγγραφέας και υπεύθυνη αλληλογραφίας κα Ιωάννα Βαλλιάνου

 Βράβευση καλύτερης εργασίας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Αιματοποίηση