Συνεδρία της European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery στην Ιταλία

Ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Δρ Δρ Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, Αν. Διευθυντής της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan, στα πλαίσια του XXI Congresso Nazionale της SOCIETÀ ITALIANA CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE (SICMF), θα παρουσιάσει στις 14/6/2019 ως προσκεκλημένος ομιλητής στην Ειδική Συνεδρία της European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery (EACMFS Eastern Adriatic Session), εισήγηση με θέμα “Parotid tumour surgery: revisiting the past and getting inspired for the future”.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Lecce της Ιταλίας μεταξύ 12-15 Ιουνίου 2019.

Ο Δρ Δρ. Αναστάσιος Ι. Μυλωνάς, είναι ο μοναδικός Έλληνας προσκεκλημένος ομιλητής, κατόπιν προσκλήσεως του President Elect και Education & Training Officer της EACMFS Prof. Manlio Galiè, Κλινικού Καθηγητού στο St. Anna University Hospital της Ferrara-Italy και Διευθυντού του Τμήματος Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής-Κέντρου Παθολογίας και Χειρουργικής του Οφθαλμικού Κόγχου.