ΜΑΦ-ΑΕΕ METROPOLITAN

H μόνη στην Ελλάδα πιστοποιημένη από τον ESO (European Stroke Organisation) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, η Μονάδα Εγκεφαλικών του Metropolitan, μετράει ήδη 3 Angels Award.

Ένα Platinum Award για το 4ο τρίμηνο του 2017, ένα Gold Award για το πρώτο τρίμηνο του 2018 και ένα Gold Award για το 3ο τρίμηνο του 2018. Και η προσπάθεια συνεχίζεται...