Γνωρίζεις πόσο είναι το ζάχαρό σου; Κάνε μία μέτρηση τώρα! 3 ολοκληρωμένα πακέτα σε προνομιακές τιμές από το Διαβητολογικό Κέντρο

Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί ένα πρότυπο Διαβητολογικό Kέντρο υπό τη διεύθυνση του Δρ. Ανδρέα Μελιδώνη. Ειδικεύεται στην πλέον σύγχρονη και συνολική διαχείριση του διαβήτη και των επιπλοκών του, αλλά και την πρόληψη εμφάνισης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τον προδιαβήτη. Στο πλαίσιο του Διαβητολογικού Κέντρου λειτουργούν τα εξής ιατρεία:Ιατρείο Προδιαβήτη, Ιατρείο Διαβήτη, Ιατρείο Χρόνιων Επιπλοκών, Ιατρείο Πρόληψης Διαβητικού Ποδιού, Ιατρείο Αντλιών και Ιατρείο συνολικής Καρδιομεταβολικής Παρακολούθησης ασθενών με διαβήτη ή προδιαβήτη.

Με κύριο στόχο την πρόληψη, αλλά και την προστασία από τον σακχαρώδη διαβήτη και τις επιπλοκές του όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων το Διαβητολογικό Kέντρο του Metropolitan Hospital διαμόρφωσε 3 ολοκληρωμένα πακέτα ελέγχου: 2 πακέτα ετήσιου διαβητολογικού ελέγχου και 1 εφάπαξ πακέτο καρδιομεταβολικής παρακολούθησης, τα οποία προσφέρει σε προνομιακές τιμές έως τις 31/12/20.

Τα πακέτα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Ετήσιο πακέτο διαβητολογικού ελέγχου 1

Παρέχεται έως τις 31 Δεκεμβρίου στην προνομιακή τιμή των 200€ (αρχική τιμή 300€) και περιλαμβάνει:

 • Μία επίσκεψη στον διευθυντή του Κέντρου
 • Μία επίσκεψη σε έναν εκ των επιμελητών του Κέντρου
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων & αναλώσιμων υλικών
 • Μία ταχεία «γλυκοζυλιωμένη»
 • Μία ταχεία «μικροαλβουμίνη»
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα & ετήσιο εργαστηριακό έλεγχο (με ΕΟΠΥΥ): γενική αίματος, γενική ούρων, αιμοπετάλια, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγυκερίδια, HDL, LDL, κάλιο, νάτριο, τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), γ-GT, αλκαλική φωσφατάση, μικροαλβουμίνη ούρων, HbA1C
 • Οφθαλμολογική εξέταση: βυθοσκόπηση
 • Επίσκεψη στο Ιατρείο Πρόληψης Διαβητικού Ποδιού: έλεγχος ΑΒΙ, βιοθεσιόμετρο.

Ετήσιο πακέτο διαβητολογικού ελέγχου 2

Παρέχεται έως τις 31 Δεκεμβρίου στην προνομιακή τιμή των 300€ (αρχική τιμή 400€) και περιλαμβάνει:

 • Μία επίσκεψη στον διευθυντή του Κέντρου
 • Τρεις επισκέψεις σε έναν εκ των επιμελητών του Κέντρου
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων & αναλώσιμων υλικών
 • Μία ταχεία «γλυκοζυλιωμένη»
 • Μία ταχεία «μικροαλβουμίνη»
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα & ετήσιο εργαστηριακό έλεγχο (με ΕΟΠΥΥ): γενική αίματος, γενική ούρων, αιμοπετάλια, Τ.Κ.Ε., σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγυκερίδια, HDL, LDL, κάλιο, νάτριο, τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), γ-GT, αλκαλική φωσφατάση, μικροαλβουμίνη ούρων, HbA1C
 • Οφθαλμολογική εξέταση: βυθοσκόπηση
 • Επίσκεψη στο Ιατρείο Πρόληψης Διαβητικού Ποδιού: έλεγχος ΑΒΙ, βιοθεσιόμετρο.

Εφάπαξ πακέτο καρδιομεταβολικής παρακολούθησης

Παρέχεται έως τις 31 Δεκεμβρίου στην προνομιακή τιμή των 90€ (αρχική τιμή 150€), ολοκληρώνεται σε μία επίσκεψη και περιλαμβάνει:

 • Διαβητολογική Εξέταση
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Διαιτολογική Εξέταση
 • Γλυκοζυλιωμένη HbA1C (σε διαβητολογικό εργαστήριο)
 • Triplex καρδιάς