Για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση του ασθενή με όλες τις μορφές της νόσου.

Η Κληρονομική Αιμορραγική Τηλεαγγειεκτασία (ΚΑΤ) αποτελεί μία πολυσυστηματική νόσο η οποία προσβάλει σειρά οργάνων. Αν και η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με καταστροφικά συμπτώματα η διάγνωση δεν είναι ιδιαίτερα ευχερής. Προϋποθέτει την κλινική υποψία, λόγω της ατυπίας και ενίοτε της αβληχρότητας ή και απουσίας συμπτωμάτων, απαιτεί δε τη συνεργασία από σειρά ειδικοτήτων (ακτινολογία, καρδιολογία, πνευμονολογία, γαστρεντερολογία, ΩΡΛ).

Ορισμός: Aπό τι χαρακτηρίζεται η Κληρονομική Αιμορραγική Τηλεαγγειεκτασία.

Η ΚΑΤ χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσα επίσταξη, τηλεαγγειεκτασίες και αρτηριοφλεβώδης δυσπλασίες (ΑΦΔ) σπλαχνικών οργάνων.

Η αρχική περιγραφή της οικογενούς επίσταξης έγινε από τον Sutton το 1864 και τον Babington το 1865. Το όνομα νόσος των Osler-Weber-Rendu προήλθε από τα ονόματα των ερευνητών Hent, Rendu, William Osler και Frederick Parkers Weber οι οποίοι συνέβαλαν στην περιγραφή και την κατανόηση της νόσου.

Η ονομασία ΚΑΤ προτάθηκε από τον Hanes FM το 1909.

Περισσότερες πληροφορίες για το ιατρείο και τη νόσο εδώ.