Ο καθηγητής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital είναι ο πρώτος Έλληνας χειρουργός οφθαλμίατρος και ένας εκ των πρώτων της Ευρώπης που απέκτησε τον τίτλο FEBOS-CR (Fellow of European Board of Ophthalmology Subspecialist in Cataract and Refractive Surgery).

Ο τίτλος αυτός αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση στον τομέα της χειρουργικής οφθαλμολογίας και πιστοποιεί της γνώσεις και τις ικανότητες του κάτοχου του στην αντιμετώπιση πολύ δύσκολων και επιλεγμένων περιστατικών. Μόνο 15 χειρουργοί οφθαλμίατροι από όλη την Ευρώπη κατέχουν αυτό τον τίτλο που δίνεται μετά από εξετάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οφθαλμολογίας (European Board of Ophthalmology) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρία Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS).