Στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, το Metropolitan Hospital έχει αποκτήσει το da Vinci Si, ένα σύστημα υψηλής ρομποτικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της Χειρουργικής. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια για άριστα αποτελέσματα ανώτερα της συμβατικής Χειρουργικής.
Με τον όρο «ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική» εννοούμε την χρήση ρομποτικών συστημάτων στην χειρουργική πράξη με σκοπό την διευκόλυνση και τελειοποίηση της χειρουργικής επέμβασης προς όφελος του χειρουργού και του ασθενούς.
Η «ρομποτική χειρουργική», όπως και πιο απλά ονομάζεται, αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Σήμερα, το 85% και πλέον των επεμβάσεων για καρκίνο του προστάτη που εκτελούνται στις ΗΠΑ πραγματοποιείται ρομποτικά. Το metropolitan, ακολουθώντας πρώτο τις εξελίξεις, διαθέτει όχι μόνο το τελευταίο και πιο σύγχρονο μοντέλο da Vinci, το da Vinci si, αλλά και μία από τις πιο έμπειρες και εξειδικευμένες στην Ευρώπη ομάδες Ελλήνων ρομποτικών Xειρουργών, που κάθε χρόνο πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη σειρά επεμβάσεων στην Ευρώπη.