Ο κ. Σ. Ίβρος, Διευθυντής Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας του Metropolitan μιλάει στο Θέμα FM.