Περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από άσθμα, ενώ περίπου 250.000 άνθρωποι πεθαίνουν από άσθμα κάθε χρόνο.  Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται αύξηση της συχνότητας του άσθματος και των αλλεργιών. Υπολογίζεται ότι 7-10% των ανθρώπων πάσχουν από άσθμα, με σημαντικές βέβαια διαφορές μεταξύ των χωρών, καθώς παίζουν ρόλο γενετικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες,  ενώ το 25-30% του πληθυσμού παγκόσμια υποφέρει από αλλεργίες.

Στόχος της εκστρατείας μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από άσθμα και αλλεργίες μέσα από μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

Η εκστρατεία στοχεύει όχι μόνο να αυξήσει τον βαθμό ευαισθητοποίησης  απέναντι στα προβλήματα αλλεργιών και άσθματος αλλά και μέσω της εκπαίδευσης να ενημερώσει σωστά τους ασθενείς και το περιβάλλον τους και να επισημάνει τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλούνται από το άσθμα ή τις αλλεργίες και που οδηγούν συχνά σε σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία των ατόμων με τέτοιου είδους προβλήματα.

Διαβάστε για το πρόγραμμα δράσης, τις τελευταίες εξελίξεις από την διεθνή βιβλιογραφία και συζητήσεις μεταξύ των μελών. Ενημερωθείτε για τις πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του άσθματος. Επίσης, δείτε το ενημερωτικό υλικό και τις πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση των αλλεργιών.


http://www.metropolitan-hospital-connect.gr/allergies_athma_campaign?recruiter_id=2694