Παρακαλούμε κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους προκειμένου να ανοίξετε τα σχετικά αρχεία.


Διαγνωστικό Καρδιολογικό Κέντρο Πειραιά Α.Ε. Υπο εκκαθάριση - Ισολογισμός 01/07/2014 - 30/06/2015 Ισολογισμός ΠΕΡΣΕΑΣ 2013


Καρδιολογικό Ισολογισμός 2016


Ισολογισμός 2016


Ισολογισμός GMP 2013


ΦΕΚ ΑΚΤΑΙΟΝ


ΦΕΚ ΠΕΡΣΕΑΣ


Ισολογισμός 2015 ΙΚΕ-METROPOLITAN ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ


Ισολογισμός ΠΕΡΣΕΑΣ 2012


Σημειώσεις ΠΕΡΣΕΑΣ 2015


Ισολογισμός ΠΕΡΣΕΑΣ 2015


Σημειώσεις GMP 2015


ΦΕΚ ΠΕΡΣΕΑΣ


Ισολογισμός GMP 2014


Ισολογισμός GMP 2015


Σημειώσεις ΠΕΡΣΕΑΣ 2013


Σημειώσεις ΠΕΡΣΕΑΣ 2014


Συμφωνητικό Συγχώνευσης


Σημειώσεις ΠΕΡΣΕΑ


Σημειώσεις ΑΚΤΑΙΟΝ


Σημειώσεις GMP 2014


Ισολογισμός 2014 ΙΚΕ-METROPOLITAN ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων Ιούνιος 2014


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων Ιούνιος 2015