• Πρόταση για άτομα χωρίς ιδιωτική ασφάλεια
 • Ισχύει από σήμερα έως 31/10/2017

1. Πακέτο προσφοράς για καρδιολογική & oφθαλμολογική εξέταση:

 • Καρδιολογική: ΗΚΓ, κλινική εξέταση και triplex
 • Οφθαλμολογική εξέταση: οπτική οξύτητα, αντίληψη χρωμάτων, έλεγχος στραβισμού και βυθοσκόπηση χωρίς μυδρίαση

90 ευρώ αντί 210 ευρώ

Bεβαίωση από τον καρδιολόγο και τον οφθαλμίατρο

2. Πλήρες καρδιολογικό πακέτο:

 • ΗΚΓ
 • Triplex
 • Κλινική εξέταση

60 ευρώ αντί 130 ευρώ

Bεβαίωση από τον καρδιολόγο

3. Πακέτο check-up

 • Καρδιολογική (ΗΚΓ, κλινική εξέταση και triplex)
 • Oφθαλμολογική (οπτική οξύτητα, αντίληψη χρωμάτων, έλεγχος στραβισμού και βυθοσκόπηση χωρίς μυδρίαση)
 • Εργαστηριακός έλεγχος
  • γεν. Αίματος
  • γεν. Ούρων
  • γλυκόζη αίματος
  • ουρία αίματος
  • κρεατινίνη αίματος
  • SGOT, SGPT
  • αλκαλική φωσφατάση
  • φεριτίνη – Fe ορού
  • χοληστερόλη
  • τριγλυκερίδια
  • HDL, LDL
  • TSH
  • Ολική 25 (OH) Βιταμίνη D

130 ευρώ αντί 662,84 ευρώ

Bεβαίωση από τον καρδιολόγο και τον οφθαλμίατρο