Στις 3 Οκτωβρίου 2017 διενεργήθηκε στο θεραπευτήριό μας, από τον Διευθυντή του Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής κύριο Εμμ.Γεωργιαννάκη και την ομάδα του, πρωτοποριακή επέμβαση Θωρακοσκοπικής εκτομής μορφώματος ανωτέρου μεσοθωρακίου, σε ασθενή 60 ετών.

Η εγχείρηση διενεργήθηκε με μια πύλη εισόδου 3 εκατοστών (Uniportal Right VATS Mediastinal Mass Excision) και διήρκησε 2 ώρες.

Το Τμήμα της Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής συνεχίζει τις πρωτοποριακές επεμβάσεις θώρακος διατηρώντας σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τις επεμβάσεις αυτού του είδους.