6 πλήρεις έλεγχοι για βρέφη και παιδιά

Προσφορά 1: καρδιολογικό - οφθαλμολογικό πακέτο

 • Καρδιολογική : ΗΚΓ, κλινική εξέταση και triplex
 • Οφθαλμολογική: οπτική οξύτητα, αντίληψη χρωμάτων, έλεγχος στραβισμού και βυθοσκόπηση χωρίς μυδρίαση

90 ευρώ αντί 210

Βεβαίωση από καρδιολόγο και οφθαλμίατρο

Προσφορά 2: πλήρες καρδιολογικό πακέτο

 • Hλεκτροκαρδιογράφημα
 • Triplex
 • Κλινική εξέταση

60 ευρώ αντί 130

Βεβαίωση από καρδιολόγο

Προσφορά 3: οφθαλμολογική εξέταση

40 ευρώ αντί 80

Προσφορά 4: έλεγχος ακοής

 • ακουστικά αντανακλαστικά
 • τυμπανομετρία
 • ακοόγραμμα
 • παιδο-ΩΡΛ. κλινική εκτίμηση

50 ευρώ αντί 180

Προσφορά 5: ηλεκτρονικός έλεγχος βαρηκοΐας βρεφών και παιδιών

 • Ωτοακουστικές εκπομπές
 • Προκλητά δυναμικά

100 ευρώ αντί 170

Προσφορά 6: Bεβαίωση Αθλητή

 • Καρδιολογική εξέταση
 • Hλεκτροκαρδιογράφημα

30 ευρώ

 

Όλες οι προσφορές ισχύουν μέχρι και 31 Οκτωβρίου για το Metropolitan Hospital, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, Νέο Φάληρο

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 480 9787