Δείτε παρακάτω τις ομιλίες που παρουσιάστηκαν στο 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής που πραγματοποιήθηκε στις 30 Noεμβρίου 2019, από την Παιδιατρική Metropolitan σε συνεργασία με την Εταιρεία Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.