Διονύσιος Χίσσας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής