Η Μονάδα Μαστού του Θεραπευτηρίου Metropolitan αποτελεί ήδη από το καλοκαίρι του 2014 την πρώτη σε Πανελλήνιο επίπεδο ολοκληρωμένη μονάδα παρακολούθησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων που αφορούν αποκλειστικά τον μαστό.

Πρόκειται για «One Stop Breast Unit», όπου οι γυναίκες υποβάλλονται σε απεικονιστικό έλεγχο των μαστών (Ψηφιακή Μαστογραφία, Τομοσύνθεση, Υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας, ελαστογραφία) καθώς και κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Μαστολόγο ενώ όπου κριθεί σκόπιμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση ταυτοποίηση μίας βλάβης με βιοψία σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς πόνο.

Στην άρτια εξοπλισμένη Μονάδα λειτουργούν δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα τμήματα σε πλήρη και άμεση συνεργασία μεταξύ τους:

  • Τμήμα Απεικόνισης και Διάγνωσης του Μαστού
  • Χειρουργική Κλινική Μαστού

Η δημιουργία μίας πρότυπης, για τα εγχώρια δεδομένα, ολοκληρωμένης δομής που απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες όλων των ηλικιών, είτε αφορά στην πρόληψη ή στη θεραπεία, προέκυψε από την ανάγκη κάθε γυναίκα να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αφορούν την υγεία των μαστών της.

Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της καινοτόμου αυτής της μονάδας αποτέλεσε το όραμα των συντελεστών της να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, εφάμιλλες των ανάλογων διεθνώς καταξιωμένων κέντρων.

Οι συνιστώσες που καθόρισαν την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του Κέντρου Μαστού προκύπτει από την συνεργατική αρτιότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων με τις παθήσεις του μαστού.

Απόλυτα εξειδικευμένοι Ιατροί Ακτινολόγοι, Χειρουργοί, Παθολόγοι Ογκολόγοι και Ακτινοθεραπευτές πλαισιώνονται από επίσης εξειδικευμένο Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό συνθέτοντας μια μοναδική ομάδα.

Το θεραπευτήριο Metropolitan με την εδραιωμένη διαχρονικά προσήλωση του στην παροχή Ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου διασφάλισε την εγκατάσταση και λειτουργία του πλέον σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού βάση των διεθνών απαιτήσεων. Γι’ αυτό και η Μονάδα Μαστού του Θεραπευτηρίου Metropolitan έλαβε πολύ γρήγορα τις Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις αποτελώντας με αυτό τον τρόπο, Πανελλήνιο κέντρο αναφοράς.

Κύριος στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση και εν συνεχεία αντιμετώπιση των κακοηθειών του μαστού. Η συχνή αυτή πάθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, κυρίως, όταν διαγνωσθεί έγκαιρα.

Η διάγνωση πραγματοποιείται με την χρήση ακτινολογικού εξοπλισμού υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εξειδικευμένων Ιατρών Ακτινοδιαγνωστών και Χειρουργών Μαστού οι οποίοι βρίσκονται στην διάθεση των γυναικών, για να εξηγήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους απλοποιώντας την ερμηνεία και τοποθετώντας την γυναίκα στο επίκεντρο μιας συμμετοχικής δραστηριότητας που την καθιστά απόλυτα ενήμερη για την κατάσταση της υγείας των μαστών της.

 

logo mastou

Διευθυντής Κέντρου Μαστού και Γυναίκας:
Βασίλειος Βενιζέλος - 2104809925

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝA 9:00 - 16:00
ΤΗΛEΦΩΝΑ:
210 4809925 για τη Χειρουργική Κλινική Μαστού
210 4809538 για τη Μονάδα Μαστού

Eθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο