Κάθε αλλεργική αντίδραση που μπορεί να παρουσιάσει το παιδί σας μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Παιδιατρική Metropolitan, μετά από καθοδήγηση του παιδιάτρου σας. Για τον έλεγχο, ωστόσο, της αιτίας (εργαστηριακός, με τεστ ή άλλος), τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής που θα πρέπει να ακολουθήσει, και την απευαισθητοποίηση, αν επιβάλλεται, μπορούν να γίνουν σε εξωτερική βάση στο ειδικό Αλλεργιολογικό Ιατρείο ή την Παιδιατρική Metropolitan.

Παιδοαλλεργιολογία

Συνεπώς, για κάθε τύπου αλλεργία, μετά την κατεύθυνση που θα σας δώσει ο οικογενειακός σας παιδίατρος, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αλλεργιολογικό Ιατρείο της Παιδιατρικής Κλινικής του Metropolitan Hospital για την αντιμετώπιση, τη μελέτη, τη διαπίστωση των αιτίων και τη ρύθμιση του προβλήματος.