Ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital