Το Metropolitan διαθέτει τέσσερα ασθενοφόρα. Για να είναι κοντά σας όπου τα χρειαστείτε. Ιδιόκτητα ασθενοφόρα. Το Metropolitan διαθέτει τέσσερα ασθενοφόρα. Για να είναι κοντά σας όπου τα χρειαστείτε.

Ιδιόκτητα Ασθενοφόρα

Επικοινωνείστε με το τηλέφωνο:

210 48 09 102, 8:00 έως 16:00

210 48 09 000, όλο το 24ωρο