Το πλήρες φορητό σύστημα αξονικής τομογραφίας O-arm είναι μια πολυδιάστατη πλατφόρμα, η χρήση της οποίας εφαρμόζεται στα μεγαλύτερα χειρουργικά κέντρα παγκοσμίως. Αποτελεί «σταθμό» στην ενδοχειρουργική απεικόνιση και, σε συνδυασμό με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης, είναι η μόνη που μπορεί να παρέχει στο χειρουργό 100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση ακόμα και των πιο ευαίσθητων βλαβών.
Ο κόσμος της χειρουργικής αλλάζει με την παρουσία ενός νέου πρωτοποριακού́ συστήματος ενδοχειρουργικής απεικόνισης, το οποίο χρησιμοποιείται, πλέον, με επιτυχία και στη χώρα μας. Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και σε ανατομικώς εξαιρετικά́ επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού́ λάθους.