Η θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο ή Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία (ΥΒΟ) είναι η εισπνοή 100% οξυγόνου σε αυξημένη πίεση [(δηλ. σε πίεση περιβάλλοντος μεγαλύτερη της μιας ατμόσφαιρας (1 ΑΤΜ)]. Διενεργείται εντός ειδικού θαλάμου (θάλαμος αποσυμπίεσης).
Το Metropolitan Hospital διαθέτει υπερσύγχρονο, πολύχωρο, τελευταίας γενιάς θάλαμο αποσυμπίεσης. Με την εισπνοή οξυγόνου σε Υπερβαρικό περιβάλλον, το οξυγόνο διαλύεται στο αίμα έως και 20 φορές περισσότερο και έτσι ο οργανισμός μπορεί να μεταφέρει περισσότερο οξυγόνο σε περιοχές με επηρεαζόμενη αιμάτωση π.χ. περιοχές που έχουν οίδημα, φλεγμονή, αγγειακά κ.λ.π προβλήματα. Με τη Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο βελτιστοποιείται η δράση της θεραπευτικής αγωγής, περιορίζοντας την έκταση της βλάβης και επιταχύνοντας την επούλωση και την ίαση. Στις μέρες μας η θεραπεία με Υπερβαρικό οξυγόνο εφαρμόζεται σε μια πληθώρα παθήσεων της παθολογίας και χειρουργικής σε πάνω από 7.500 κέντρα Υπερβαρικής ιατρικής σε όλο τον κόσμο.