Η πρότυπη Οφθαλμολογική μονάδα (Αdvanced Ophthalmic Microsurgery) μαζί με το νέο Femtolaser LenSx πραγματοποιεί επρμβάσεις αξιοσημείωτης ακρίβειας, με τις καλύτερες συσκευές φακοθρυψίας του κόσμου Alcon Centurion και Bausch & Lomb Stellaris PC, το Verion Image Guided System για τον ακριβέστερο σχεδιασμό της επέμβασης και την οπτική βιομετρία Haag Streit Lenstar 900 για τον υπολογισμό της δύναμης του ενδοφακού που θα αντικαταστήσει τον καταρρακτικό φακό.