Ο Όμιλος Ηellenic Healthcare Group (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic), ο μεγαλύτερος όμιλος υγείας στην Ελλάδα, ξεκίνησε τη λειτουργία των υπερσύγχρονων διαγνωστικών κέντρων HealthSpot, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο.