Το μέλλον της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν ένα επιστημονικό πεδίο έρευνας και θεραπευτικών εφαρμογών που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η διεύρυνση των γνώσεών μας σ’ αυτό το πεδίο και η τεχνολογία οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και σύγχρονων υλικών που συμπληρώνουν ή και αντικαθιστούν τις κλασικές τεχνικές θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ο σύγχρονος χειρουργός σπονδυλικής στήλης έχει πλέον στη διάθεσή του:

  1. τον προεγχειρητικό τρισδιάστατο σχεδιασμό των χειρουργικών επεμβάσεων και τη χρήση εξατομικευμένων, δηλαδή προσαρμοσμένων στον κάθε διαφορετικό ασθενή, υλικών σπονδυλοδεσίας
  2. τη διεγχειρητική τρισδιάστατη νευροπλοήγηση
  3. τη θερμική εκτομή - αφαίρεση των οστικών μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και
  4. και τη ρομποτική χειρουργική για τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Έτσι, η σύγχρονη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, είτε πρόκειται για ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είτε για εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, π.χ. διόρθωση μεγάλων παραμορφώσεων, έχει αποκτήσει κάποια νέα χαρακτηριστικά που είναι:

  • η μεγαλύτερη ασφάλεια
  • η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου
  • η άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση των ασθενών χωρίς χρήση εξωτερικών κηδεμόνων
  • η βραχύτερη νοσηλεία και η γρήγορη ανάρρωση.

Διατεινόμενη σπονδυλοδεσία σε παιδική νευρομυϊκή σκολίωση

Σύνθετες παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης όπως είναι η σκολίωση και η κύφωση, ακόμα και σε περιπτώσεις παιδιών με συγγενείς ανωμαλίες ή νευρομυϊκές παθήσεις, αντιμετωπίζονται χειρουργικά και στις μικρότερες ηλικίες. Τα σύγχρονα συστήματα σπονδυλοδεσίας επιτρέπουν τη διόρθωση της παραμόρφωσης, με παράλληλη επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης, ενώ το παιδί συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ψηλώνει. Αποτέλεσμα είναι τα παιδιά - αλλά και οι οικογένειές τους - να ξεπερνούν με ασφάλεια και να αφήνουν οριστικά πίσω τους ένα δύσκολο πρόβλημα, όπως είναι μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, συνεχίζοντας πια να αναπτύσσονται φυσιολογικά συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες των παιδιών της ηλικίας τους.

Διατεινόμενη σπονδυλοδεσία σε παιδική νευρομυϊκή σκολίωση. Το παιδί συνεχίζει να ψηλώνει, καθώς η σπονδυλική του στήλη επιμηκύνεται.

Η αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων, ένα πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο χειρουργικό πρόβλημα, βασίζεται πλέον στον ακριβή, γεωμετρικό, τρισδιάστατο προεγχειρητικό σχεδιασμό, με τη βοήθεια υπολογιστικών προγραμμάτων χειρουργικού σχεδιασμού. Μέσω αυτής της τεχνικής, σχεδιάζεται με απόλυτη ακρίβεια η χειρουργική επέμβαση ενώ παράλληλα προκατασκευάζονται και υπάρχουν διαθέσιμα στο χειρουργείο τα εξατομικευμένα, διαφορετικά για κάθε διαφορετικό ασθενή, υλικά σπονδυλοδεσίας.

Προεγχειρητική εικόναΠροεγχειρητική εικόνα, εξατομικευμένος υπολογιστικός προεγχειρητικός σχεδιασμός, μετεγχειρητική εικόνα.

Επιπλέον, με τη χρήση της διεγχειρητικής τρισδιάστατης νευροπλοήγησης (ρομποτική χειρουργική της σπονδυλική στήλης), είναι εφικτή η ταχύτατη, με ακρίβεια και ασφάλεια, εμφύτευση των υλικών οστεοσύνθεσης και η πραγματοποίηση ακόμα και των πιο λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων, σε όλες τις περιοχές της σπονδυλικής στήλης, από τον αυχένα έως και το ιερό οστούν. Η διόρθωση της παραμόρφωσης ελέγχεται διεγχειρητικά ενώ ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα επιπλέον τροποποιήσεων την ώρα του χειρουργείου, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση
Διεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση
Διεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση
Διεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση

Διεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (ρομποτική χειρουργική), για την ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση των χειρουργικών υλικών σπονδυλοδεσίας (α), αντιμετώπισης όγκου στον αυχένα - σπονδυλοσπλαστική (β, γ), και οστικής μετάστασης στη λεκάνη - θερμική εκτομή του όγκου με ραδιοσυχνότητες(δ)

Τέλος, η θεραπεία των οστικών μεταστάσεων στη σπονδυλική στήλη με την τεχνική της θερμικής εκτομής με ραδιοσυχνότητες είναι μια πρωτοποριακή τεχνική μικρής παρεμβατικότητας, που έρχεται να συμπληρώσει κενά ή αδυναμίες, τα οποία εμφανίζει η κλασική ακτινοθεραπευτική προσέγγιση. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους τύπους των οστικών μεταστάσεων, χωρίς τις πιθανές επιπλοκές της ακτινοθεραπείας (συστηματικές αιματολογικές επιπλοκές, μετακτινική μυελίτιδα ή δερματίτιδα κ.λπ). Εφαρμόζεται με διαδερμική τεχνική, για την οποία δεν απαιτείται γενική αναισθησία, ούτε χρειάζεται να διακόψει ο ασθενής προηγουμένως τη φαρμακευτική χημειοθεραπευτική του αγωγή. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ταχεία ελάττωση του πόνου (95% των ασθενών αναφέρουν σημαντική ανακούφιση, ήδη από τη δεύτερη εβδομάδα, καθώς και σημαντική μείωση στη χρήση οπιοειδών αναλγητικών), ενώ έχει βρεθεί και σημαντική μείωση στην πιθανότητα επέκτασης της μεταστατικής νόσου. Φυσικά, η θερμική εκτομή του μεταστατικού όγκου μπορεί να συνδυασθεί και με άλλες ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές, όπως κυφοπλαστική ή διαδερμική σπονδυλοδεσία, όποτε υπάρχει ανάγκη.