Σκολίωση και κύφωση: και αισθητικά και λειτουργικά ανώτερο αποτέλεσμα

Είναι η αντιμετώπιση των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης ένα αισθητικό χειρουργείο; Η απάντηση είναι: «… και όχι μόνο». Γιατί οι επεμβάσεις για παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων ατόμων. Και αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση των νεότερων αλλά και των γηραιότερων ασθενών με παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, ήτοι κύφωση ή σκολίωση, είναι σαφώς αισθητική αλλά, σίγουρα, δεν εξαντλείται μόνο στο κοσμητικό αποτέλεσμα. Πολύτιμη για αυτή την προσέγγιση είναι η συνδρομή της ρομποτικής τεχνολογίας και ειδικά αυτής που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Metropolitan Hospital.

Η προσέγγιση των παιδιών και ενηλίκων με σκολίωση ή κύφωση είναι και λειτουργική.

Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα μεγαλύτερη μελέτη παγκοσμίως, όσον αφορά τόσο τον αριθμό των ασθενών όσο και τη διάρκεια παρακολούθησής τους, σκολιώσεις που ξεπερνούν τις 45 μοίρες σε νέους ανθρώπους έχουν την τάση να αυξάνονται ακόμα και στην ενήλικη ζωή, προκαλώντας σημαντικά λειτουργικά προβλήματα αλλά και πόνο. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη των πανεπιστημίων Weill Cornell, NYU και Washington University των ΗΠΑ, η σκολίωση και η κύφωση σε ηλικιωμένους ασθενείς συνοδεύονται κατά κανόνα από πόνο και σημαντικό περιορισμό της ποιότητας ζωής. Ο στόχος επομένως της αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων είναι τόσο η βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αυτό το διττό αποτέλεσμα το ευνοεί ο συνδυασμός του ρομποτικού συστήματος ExcelsiusGPS, με τη διεγχειρητική πλοήγηση O-arm Navigation και τη διεγχειρητική νευροφυσιολογική παρακολούθηση, που στην Ελλάδα εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Θεραπευτήριο Metropolitan. Η χρήση αυτού του συνδυασμού εφαρμογών πρωτοποριακής τεχνολογίας, που προσφέρει τα ζητούμενα άριστα αισθητικά αλλά και λειτουργικά αποτελέσματα σε ασθενείς κάθε ηλικίας με σκολίωση ή κύφωση, αποτελεί καθημερινότητα για την ομάδα του Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης του Θεραπευτηρίου.

Με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος η ευκολία και η ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αλλά και η μείωση της πιθανότητας πρόκλησης νευρολογικής βλάβης είναι εντυπωσιακές. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η διόρθωση της σκολίωσης ή της κύφωσης. Σύμφωνα με μελέτη του Τμήματος, στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν το τελευταίο έτος, ο μέσος όρος διόρθωσης της παραμόρφωσης υπερβαίνει το 90% σε σχέση με τον αρχικό της βαθμό, ενώ σε πολλούς ασθενείς επετεύχθη το 100%. Το ποσοστό διόρθωσης της σκολίωσης θεωρείται πολύ υψηλό σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετίζεται άμεσα με την τοποθέτηση των καταλληλότερων εμφυτευμάτων με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας και της πλοήγησης.

Ρομποτικό σύστημα έναντι συμβατικών τεχνικών

Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης, το ρομποτικό σύστημα:

  • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νευρολογικής βλάβης
  • Εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων
  • Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διόρθωση της σκολίωσης
  • Μειώνει σημαντικά το χειρουργικό χρόνο
  • Μειώνει σημαντικά τις απώλειες αίματος
  • Μειώνει σημαντικά την παραμονή στο νοσοκομείο
  • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μιας νέας επέμβασης στο μέλλον.

Τα πλεονεκτήματα αυτά της ρομποτικής χειρουργικής έναντι των συμβατικών τεχνικών κάνουν ξεκάθαρη την ανωτερότητα της ρομποτικής τεχνολογίας τόσο στην ασφάλεια του ασθενούς, όσο και στην επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσματος από αισθητικής και λειτουργικής άποψης.

excelsius gps

Το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS

lykissas image 1

Έφηβος ασθενής 16 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση, η οποία διορθώθηκε σε ποσοστό 100% με τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Αριστερά: πριν και δεξιά: 24 ώρες μετά το χειρουργείο (εικόνες από το αρχείο του Δρ. Λυκίσσα).

lykissas image 2

Νεαρή ασθενής 14 ετών με ιδιοπαθή σκολίωση, η οποία διορθώθηκε σε ποσοστό 100% με τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής Αριστερά: πριν και δεξιά: 24 ώρες μετά το χειρουργείο (εικόνες από το αρχείο του Δρ. Λυκίσσα).

lykissas image 3

Ασθενής 78 ετών με σοβαρού βαθμού εκφυλιστική σκολίωση και κύφωση, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας. Αριστερά: πριν και δεξιά: 3 ημέρες μετά το χειρουργείο. (εικόνες από το αρχείο του Δρ. Λυκίσσα).

lykissas image 4

Ασθενής 76 ετών με σοβαρού βαθμού εκφυλιστική σκολίωση και κύφωση, που διορθώθηκαν σε ποσοστό 100% με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας. Αριστερά: πριν και δεξιά: 2 ημέρες μετά το χειρουργείο. (εικόνες από το αρχείο του Δρ. Λυκίσσα).