Διεγχειρητική χρήση υπερήχων στη ρομποτική χειρουργική

Από τότε που πρωτοεφαρμόστηκε η ρομποτική χειρουργική, σχεδόν εδώ και δύο δεκαετίες περίπου, έχει αλλάξει ριζικά τις δυνατότητες και το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων. Το ίδιο όμως το ρομποτικό σύστημα συμπληρώνεται και εξελίσσεται με την προσθήκη περισσότερων καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι η χρήση ρομποτικού υπερήχου σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η χρήση του ρομποτικού υπερήχου βοηθά ακόμα περισσότερο τους χειρουργούς να πραγματοποιούν πολύπλοκες επεμβάσεις ρομποτικά με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, όπως η ρομποτική ριζική προστατεκτομή και η ρομποτική μερική νεφρεκτομή.

Στο πεδίο της Ουρολογίας, η ρομποτική χειρουργική βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της. Το ρομποτικό σύστημα προσέφερε ασύγκριτα πλεονεκτήματα έναντι της παλιάς «ανοιχτής» προσπέλασης εδραιώνοντας έτσι το ρομπότ ως την καλύτερη επιλογή για τον χειρουργό αλλά και τον ασθενή.

Διεγχειρητική χρήση υπερήχων

Η εξέλιξη στην απεικόνιση

Η εξέλιξη στην απεικόνιση

Η χρησιμότητα του υπερήχου διεγχειρητικά ως μέσου απεικόνισης των ιστών είναι αναμφίβολα μεγάλη. Παλαιότερα, σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, η χρήση των υπερήχων πρώτης γενιάς εμπεριείχε αρκετά μειονεκτήματα. Ο χειρισμός του υπερήχου έπρεπε να γίνει από τον βοηθό χειρουργό με ελάχιστα περιθώρια εμβέλειας και κινητικότητας εντός του σώματος. Ο χειρουργός ήταν υποχρεωμένος να παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικές οθόνες για να προσανατολιστεί χωρίς πάντοτε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εισαγωγή όμως της ρομποτικής χειρουργικής και του ρομποτικού υπερήχου άλλαξαν τα δεδομένα.

Ο ρομποτικός υπέρηχος ενσωματώνεται στον ρομποτικό βραχίονα και καθοδηγείται από την κονσόλα του χειρουργού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη ελευθερία κίνησης αλλά και διείσδυσης της κεφαλής του υπερήχου σε δύσκολα ανατομικά σημεία. Η σύγχρονη ποιότητα απεικόνισης προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και καλύτερη πρόσβαση διεγχειρητικά, στα επιθυμητά σημεία.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμεύει ο ρομποτικός υπέρηχος;

Kακοήθεις όγκοi
Ρομποτικός υπέρηχος

Η χρήση του ρομποτικού υπερήχου έχει αρκετές εφαρμογές στη ρομποτική χειρουργική αλλά κυρίως στον καρκίνο του προστάτη και στους κακοήθεις όγκους του νεφρού αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του χειρουργού.

Στον καρκίνο του προστάτη, η χρήση διεγχειρητικά του ρομποτικού υπερήχου προσφέρει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα. Η αναγνώριση και διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων που είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας καθίσταται ευκολότερη και τα ποσοστά της είναι μεγαλύτερα λόγω της συνδυασμένης χρήσης ρομποτικής χειρουργικής και υπερήχου. Έτσι παρέχεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην παρασκευή των ιστών, καλύτερη αναγνώριση των αγγείων που αιματώνουν τον προστάτη, μεγαλύτερη ευκρίνεια στην αναγνώριση των ανατομικών ορίων του αδένα, καλύτερα ποσοστά αρνητικών χειρουργικών ορίων μετά την επέμβαση. Πρώιμες μελέτες της χρήσης των υπερήχων στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή που έγιναν στις ΗΠΑ εμφανίζουν ποσοστά μέχρι 95% στη διατήρηση της εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας, καθώς και στην επίτευξη αρνητικών χειρουργικών ορίων.

Στους κακοήθεις όγκους του νεφρού, ειδικά στους μικρούς όγκους όπου υπάρχει ένδειξη για ρομποτική μερική νεφρεκτομή, η εφαρμογή των ρομποτικών υπερήχων προσφέρει πολύτιμη βοήθεια. Η ρομποτική μερική νεφρεκτομή, ακόμα και όταν εκτελείται από έμπειρο ρομποτικό χειρουργό, αποτελεί μια δύσκολη τεχνικά επέμβαση. Εδικότερα, μικροί όγκοι που εντοπίζονται κοντά στα αγγεία ή που βρίσκονται «κρυμμένοι» μέσα στο νεφρό χωρίς να εξέχουν από την επιφάνειά του, έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην εξαίρεσή τους. Εδώ ακριβώς η χρήση του ρομποτικού υπερήχου κάνει τη διαφορά, ενισχύοντας τις δυνατότητες που μας προσφέρει η ρομποτική χειρουργική. Η εφαρμογή του υπερήχου εξαλείφει το μειονέκτημα της έλλειψης της αφής των δομών εντός του σώματος, αναγνωρίζει με ακρίβεια την εντόπιση του όγκου αλλά και τα αγγεία που τον αιματώνουν, αναγνωρίζει τα όρια του όγκου έτσι ώστε η εκτομή του να γίνει επί υγιών ορίων, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα υποτροπής. Ο χειρουργός μέσω του υπερήχου «βλέπει» μέσα στο νεφρό και αφαιρεί τον όγκο διατηρώντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο τμήμα του οργάνου.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική παρέμβαση

Η ρομποτική χειρουργική αντιπροσωπεύει την πιο σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική παρέμβαση με τα καλύτερα λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα. Η ραγδαία πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας προσφέρει βοηθήματα που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ρομπότ. Η εφαρμογή διεγχειρητικά των ρομποτικών υπερήχων αποτελεί ένα βοήθημα που διευκολύνει σημαντικά το έργο του χειρουργού. Στο κέντρο μας, έχοντας πλέον την πολυετή εμπειρία χιλιάδων ρομποτικών επεμβάσεων και προσηλωμένοι διαχρονικά στην εφαρμογή των πιο σύγχρονων ιατρικών τεχνολογιών, εφαρμόζεται πλέον και η διεγχειρητική χρήση ρομποτικού υπερήχου τελευταίας γενιάς, με στόχο πάντοτε το καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα αλλά και την ασφάλεια του ασθενή.