Η πρόσφατη ένταξη της Creta Interclinic στο Hellenic Healthcare Group απέδωσε κιόλας καρπούς και μάλιστα παγκρήτιου ενδιαφέροντος. Σε συνεργασία με το Metropolitan Hospital ξεκίνησε η μεταφορά πρωτοποριακής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Κρήτη με πρώτο βήμα την ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής. Συγκεκριμένα, άρχισε η συζήτηση για το πρόγραμμα μεταφοράς του τελευταίας γενιάς ρομποτικού συστήματος γενικής χειρουργικής da Vinci Xi και του ρομποτικού συστήματος ορθοπαιδικής χειρουργικής Mako στην Creta Interclinic, με την τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τη συμμετοχή του καθηγητή κ. Νεκτάριου Βιδάκη.

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, μια κορυφαία ιατρική ομάδα από το Metropolitan Hospital που περιλαμβάνει τους Βασίλη Πουλάκη, Διευθυντή Ουρολόγο, Διονύσιο Χίσσα, Διευθυντή Ορθοπαιδικό και Εμμανουήλ Γεωργιαννάκη, Διευθυντή Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, συζητούν τις συνθήκες και τις τεχνικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης των δύο συστημάτων στην Creta Interclinic με την ομάδα του Ορθοπαιδικού κ. Γιώργου Στεφανουδακη υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Οδοντίατρου Παναγιώτη Λούσκου.