Το θεραπευτήριο Metropolitan Hospital προσφέρει εδώ και 20 χρόνια αδιαλείπτως τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του στους κατοίκους της Ελλάδας και κατά κύριο λόγο της Αττικής. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποιείται από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης (TEMOS).

Στην σημερινή κατάσταση πανδημίας από COVID-19, το Metropolitan Hospital συνέστησε ειδική επιτροπή και έλαβε ειδικά και πολύ αυστηρά μέτρα για την οχύρωση του θεραπευτηρίου έναντι της φονικής πανδημίας. Ο στόχος είναι διπλός:

  1. Να εξασφαλιστεί κατά το μέγιστο δυνατό μέτρο η απρόσκοπτη προσπάθεια του προσωπικού του Θεραπευτηρίου να προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του στην υπηρεσία των νοσηλευομένων ασθενών.
  2. Να διασφαλιστεί η λειτουργία μιας σημαντικής Μονάδας Υγείας στο μεγάλο αγώνα που δίνει η Ελλάδα έναντι του αόρατου αυτού εχθρού.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Άνθρωπο και στην Πολιτεία, εκπονήθηκε πρωτόκολλο αντιμετώπισης ύποπτου για COVID-19 κρούσματος και δημιουργήθηκαν ειδικές υποδομές για την υλοποίησή του σε χώρους που δεν επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του Θεραπευτηρίου. Άριστα εκπαιδευμένοι ιατροί επανδρώνουν τις υποδομές αυτές. Τα εργαστήρια του Metropolitan Ηospital, σε πανελλήνια πρωτοπορία, συνεργάζονται με το εργαστήριο αναφοράς του ΕΚΠΑ για τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και δίνουν καθημερινή μάχη για την διενέργεια όσο το δυνατόν περισσότερων εξετάσεων σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο.

Και ενώ οι υποδομές αυτές λειτουργούν με παραδειγματική αποτελεσματικότητα, το κυρίως μέρος του Metropolitan δεν σταματάει να λειτουργεί, παρέχοντας την βέλτιστη ασφάλεια για τους νοσηλευόμενους για άλλες παθήσεις, τόσο παθολογικές όσο και χειρουργικές.