Οι δραστηριότητες της κλινικής χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου καλύπτουν όλο το φάσμα των εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων και εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παθήσεων της περιοχής.

χειρουργική κεφαλής τραχήλου

 

Περιλαμβάνουν:

  • Ογκολογική χειρουργική της κεφαλής και τραχήλου, σε ασθενείς με καρκίνο της γλώσσας, του στόματος, της γνάθου και του τραχήλου. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών περιλαμβάνει την ασφαλή χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου και την αποκατάσταση με σύγχρονες τεχνικές της μορφής και της λειτουργίας του στόματος, του προσώπου και του τραχήλου. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους επανέρχονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην επαγγελματική και κοινωνική τους δραστηριότητα
  • Χειρουργική των σιελογόνων αδένων, όπως απαιτεί η αντιμετώπιση όγκων, φλεγμονών ή λίθων των παρωτίδων, υπογνάθιων ή ελασσόνων σιελογόνων αδένων
  • Χειρουργική του ιγμορείου, όπως απαιτεί η αντιμετώπιση φλεγμονών ή όγκων της περιοχής
  • Χειρουργική του σκελετού του σπλαγχνικού κρανίου, όπως σε περιπτώσεις καταγμάτων ή ορθογναθικής χειρουργικής σε ασθενείς με ασυμμετρία του προσώπου
  • Χειρουργική της στοματικής κοιλότητας, όπως σε ασθενείς με μικρούς ενδοστοματικούς όγκους ή φλεγμονώδεις παθήσεις του στόματος
  • Αντιμετώπιση της φαρμακευτικής και μετακτινικής οστεοακτινονέκρωσης των γνάθων

 

ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Eθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο
210 4809150, 210 4809000