Μέθοδος λιπομεταμόσχευσης

Η χρήση του αυτόλογου λίπους στη βελτίωση άλλων περιοχών του σώματος ή ακόμα και του προσώπου μετά από μια επέμβαση λιποαναρρόφησης είναι γνωστή και δοκιμασμένη μέθοδος εδώ και 10 τουλάχιστον έτη. Παράλληλα όμως είναι γνωστοί και οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειντο οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα η αναρρόφηση των λιποκυττάρων γινόταν σε ανοικτά συστήματα όπου, παρά τα αυστηρά μέτρα αντισηψίας, η πιθανότητα μολύνσεων του υλικού παρέμενε υψηλή, με συνέπεια τις μετεπεμβατικές φλεγμονές.

Η χρήση ανοικτών συστημάτων κάθαρσης και επεξεργασίας του λίπους που λιποαναρροφάται (όπως η διήθηση δι΄ αποστειρωμένης γάζας - μέθοδος Colleman) όχι μόνο ενέχει κινδύνους μολύνσεως αλλά και, διά της επαφής με τον αέρα του περιβάλλοντος, οδηγεί στην οξείδωση των ευαίσθητων λιποκυττάρων.

Η οξείδωση των λιποκυττάρων οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο και συνεπώς απορρόφηση και μη επιβίωσή τους. Κατα τη λιποαναρρόφηση απομονώνεται και μεγάλος αριθμός βλαστοκυττάρων, που είναι πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα δυνάμενα να μετασχηματιστούν σε πολλές κατηγορίες άλλων κυττάρων ανάλογα με τον ιστό στον οποίο εμφυτεύονται.

Οι υπάρχουσες μέθοδοι απομόνωσης βλαστοκυττάρων δεν επιτυγχάνουν συγκέντρωση υψηλού βαθμού, μια και τα βλαστοκύτταρα όντας ιδιαίτερα ευαίσθητα καταστρέφονται κατά μέγα μέρος στους ηθμούς συλλογής.

Όλα αυτά αλλάζουν με τη σύγχρονη μέθοδο prolipostem που έρχεται να αντικαταστήσει τις παλαιότερες παρωχημένες μεθόδους. Η μέθοδος prolipostem απαρτίζεται απο κλειστά και ασφαλώς αποστειρωμένα συστήματα άθροισης του λίπους και μπορεί να απομονώσει απο μικρές έως και αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες λιποκυττάρων σε συνδυασμό με βλαστοκύτταρα.

Η μέθοδος prolipostem μπορεί να εφαρμοστεί σε πλείστες όσες περιπτώσεις, όπως βελτίωση χαρακτηριστικών του προσώπου (χείλη, ρινοπαρειακές ρυτίδες, ζυγωματικά τόξα), του μαστού (υποπλασία μαστών, σωληνωτοί μαστοί, αποκατάσταση στήθους μετά από τμηματεκτομές ή μαστεκτομή, σύνδρομο Poland, καψιαία σύσπαση μετά από αυξητική στήθους) ή και διάφορες άλλες λιποδυστροφίες σώματος, ή ακόμα και περιστατικά μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ελλειμμάτων ή ουλών.

Η μέθοδος prolipostem ξεκινά με τη λήψη λιποκυττάρων διά λιποαναρροφήσεως που είτε αφορά κανονική επέμβαση είτε γίνεται για να αναζωογονηθεί εστιακώς το πρόσωπο, οπότε γίνεται μικρή λήψη απο την περιοχή πέριξ του ομφαλού. Εν συνεχεία ακολουθεί η φυγοκέντρηση και κάθαρση του υλικού κατά την οποία απομονώνονται σε διαφορετικά σημεία τα καθαρά απο προσμίξεις βιώσιμα λιποκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα μαζί με τα στρωματικά κύτταρα. Κατά την απομόνωση αυτή δεν υπάρχει επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, η όλη μέθοδος είναι απόλυτα κλειστή. Με βάση τις ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν, αποφασίζεται η ποσόστωση ανάμιξης λιποκυττάρων με βλαστοκύτταρα για την έγχυση στην ανάλογη περιοχή.

Η μέθοδος prolipostem υπόσχεται σαφώς ανώτερα αποτελέσματα τόσο στην καθαρότητα όσο και στην ποιότητα των αυτόλογων κυττάρων που παράγει. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τις παλαιότερες μεθόδους μεγάλο ποσοστό, έως 30 με 40% των λιποκυττάρων, υφίστατο απορρόφηση και αυτό οδηγούσε σε πολύ συχνές ασυμμετρίες (φερειπείν στους μαστούς).

Η μέθοδος prolipostem εγγυάται ελάχιστη απορρόφηση των λιποκυττάρων (περίπου 5 με 10%) ενώ ο εμπλουτισμός τους με βλαστοκύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επιβιωσιμότητά τους. Ακόμα, η μέθοδος αυτή ολοκληρώνεται σε κλειστό περιβάλλον και άρα εξασφαλίζει οριακά μηδενικά ποσοστά επιμολύνσεων και μικροφλεγμονών. Ο εμπλουτισμός των λιποκυττάρων με στρωματικά κύτταρα μπορεί να συντείνει στην έντονη πάχυνση και βελτίωση της ποιότητας των βαθυτέρων στρωμάτων της επιδερμίδας ενώ ο εμπλουτισμός τους με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες οδηγεί σε αναζωογόνηση και ανάπλαση.

Εν κατακλείδι, η μέθοδος prolipostem αποτελεί την τελευταία λέξη της ιατρικής τεχνολογίας στην τεχνική της αυτολόγου λιπομεταμόσχευσης, με εξαιρετικές δυνατότητες εξατομίκευσης της θεραπείας για κάθε ασθενή. Καμία ανάλογη μέθοδος δεν εγγυάται τα όσα εγγυάται αυτή, δηλαδή ασφάλεια (λόγω ελαχιστοποίησης των φλεγμονών) και διάρκεια (λόγω αυξημένης καθαρότητας και συγκέντρωσης λιποκυττάρων) του τελικού αποτελέσματος.