- Ψηφιακή πλοήγηση στην ολική αρθροπλαστική γόνατος, Τσούκας Χ. Φώτιος.