Παροχές Ομίλου Hellenic HealthCare Group  στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με ατομικά και ομαδικά συμβόλαια υγείας.