Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει ένα μεγάλο και από καρδιάς «Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε». Ευχαριστούμε την κοινωνία  που μέσα της υπάρχουμε, εξελισσόμαστε και κερδίζουμε ως Metropolitan και ανταποδίδουμε με δράσεις που την ωφελούν, δηλαδή αποσκοπούν και πάλι στην υγεία αλλά αυτή τη φορά στην υγεία της…

Μερικές από τις ενέργειές μας:

Το Metropolitan «Προλαμβάνει» στον Άγιο Δημήτριο και στο Πόθι Εύβοιας
 

Ενημερωτική συνάντηση για την ιλαρά
 

Ενημερωτική συνάντηση για την ιλαρά
 

Ενημερωτική συνάντηση για την ιλαρά
 

Τo Metropolitan στα χωριά της Ευβοίας με το πρόγραμμα «Πρόληψη»
 

delfpus s