ΒΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΒΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διευθυντής Μονάδος Υπερβαρικής Ιατρικής
Telephone 210 480 9341, 210 480 9000