Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε.» (η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο κοινό ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Εταιρίας στην «Hellenic Healthcare S.a.r.l.», εταιρία που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC Capital Partners (εφεξής «CVC»).

Όπως ενημερώσαμε και κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η CVC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως με σημαντικές επενδύσεις στον χώρο της υγείας, και ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικών κλινικών, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία) ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σήμερα σε 88 δις δολάρια παγκοσμίως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσορίζει τη νέα μέτοχο και εκφράζει την βεβαιότητα ότι η επένδυση αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου του Metropolitan Hospital.