Το Metropolitan Hospital παρόν στο 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Για ακόμα μια χρονιά το Metropolitan ήταν παρόν στο 48ου Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ) αναλαμβάνοντας το χρηματικό έπαθλο για ένα από τα τρία βραβεία που έδωσε Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΑΕ),

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 14 Μαΐου 2022, το αρχαιότερο ιατρικό σωματείο της Ελλάδας (έτος ίδρυσης 1835), απένειμε το βραβείο «Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία» συνοδευόμενο από το χρηματικό ποσόν των 2.000 ευρώ στην εργασία:

«ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ HLAG+ Τ-ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΞΕΝΙΣΤΗ», των: Π. Χριστοφή¹·², Π. Παπαγιάννη¹·²·³ , Α. Χατζηδανιήλ¹·³, Δ. Κεφάλα², Μ. Λυσάνδρου ², Ν. Σαββοπούλου², Ι. Σακελλάρη¹, Α. Αναγνωστόπουλου ¹, Α. Σπυριδωνίδη ², Α. Παπαδοπούλου¹, Ε. Γιαννάκη¹.

Όπου 1: Μονάδα Γονιδιακής & Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική-ΜΜAK, Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου", 2: Εργαστήριο Μ.Μ.Ο., Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3: Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

Την απονομή, που έγινε στην αίθουσα «Μακεδονία Α» του ξενοδοχείου Divani Caravel, την πραγματοποίησε ιατρός του Metropolitan, καθ. Νικόλαος Αναγνωστόπουλος.