Στις 20 Δεκεμβρίου, στο Metropolitan Hospital, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκατάσταση ομφαλοκήλης και διάσταση λευκής γραμμής με εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση (e-TEP), ρομποτικά, με το σύστημα  DA VINCI, από τον Διευθυντή Γενικό Χειρουργό, Διαμαντή Ε. Θωμά. Μ.D., Ph.D, F.A.C.S.

 

Ολόκληρη η επέμβαση έγινε χωρίς να εισέλθουν τα ρομποτικά εργαλεία στην περιτοναϊκή κοιλότητα (κοιλιά), σε ένα χώρο που δημιουργήθηκε κάτω από τον ορθό κοιλιακό και πάνω από το περιτόναιο. Αυτός ο χώρος είναι ο καταλληλότερος για την τοποθέτηση του πλέγματος, γιατί έτσι αποφεύγεται η πιθανότητα δημιουργίας υγρώματος, συμφύσεων με τα σπλάχνα και μολύνσεων.

Η τεχνική αυτή που είναι γνωστή και ως RIVES STOPPA, ακόμη και όταν γίνεται ρομποτικά έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Βαθμό δυσκολίας που το σύστημα DA VINCI υπερπήδησε, κάνοντας το χειρουργείο απλούστερο.