Στο Metropolitan Hospital λειτουργεί τακτικό Παιδιατρικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο όπου παρακολουθούνται ασθενείς σε εξωτερική βάση. Ταυτόχρονα και σε συνεργασία με την Παιδιατρική Metropolitan νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με οξέα και χρόνια νοσήματα του πεπτικού, όταν απαιτείται ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση και αντιμετώπιση.

Παιδογαστρεντερολογία

Πραγματοποιείται όλο το φάσμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας: διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις πεπτικού (πολυπεκτομές, αφαιρέσεις ξένων σωμάτων, αιμόσταση σε περιπτώσεις οξείας αιμορραγίας, περίδεση/σκληροθεραπεία κιρσών οισοφάγου, διαστολές στενώσεων οισοφάγου, τοποθέτηση διαδερμικής γαστροστομίας), μανομετρίες οισοφάγου και πρωκτού, 24ωρη phμετρία, ασύρματη ενδοσκοπκή κάψουλα και διαδερμικές βιοψίες ήπατος). Οι πράξεις πραγματοποιούνται στην Ενδοσκοπική Μονάδα του Νοσοκομείου παρουσία παιδοααναισθησιολόγου. Στην μεγάλη πλειοψηφία των πράξεων δεν απαιτείται εισαγωγή στο Θεραπευτηριο, οι δε πράξεις πραγματοποιούνται υπό αναισθησία χωρίς διασωλήνωση, γεγονός που μειώνει εντυπωσιακά το χρόνο παραμονής στο Θεραπευτηριο (κατά κανόνα οι μικροί μας ασθενείς εξέρχονται 2 ώρες μετά την ολοκλήρωση της πράξης).