Καλλιόπη Βαράκη Δ/ντρια Μαγνητικής Τομογραφίας- Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Ογκολογικής Απεικόνισης