1. Έλεγχος:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα και καρδιολογική εξέταση
 • Δοκιμασία Κοπώσεως
 • Triplex Καρδιάς

2. Εργαστηριακός έλεγχος

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρικό Οξύ
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Ομοκυστεϊνη
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • C.R.P. ποσοτικό
 • 25-OH Vitamin D3
 • Lpa
 • Triplex Εξωκρανιακών Αγγείων

3. Οφθαλμολογική εξέταση:

 • Βυθοσκόπιση

Καρδιολογική Εκτίμηση. Έκθεση με οδηγίες

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: €260

Στους κατόχους κάρτας παρέχεται έκπτωση 20%
Στις τιμές συμπεριλαμβανεται ΦΠΑ