Μόνο το Metropolitan διαθέτει το Visualase στην Ελλάδα.  To σύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Αποτελεσματικό σε ασθενείς με χειρουργικά μη προσβάσιμους εγκεφαλικούς όγκους ή περιστατικά μη ανταποκρινόμενα σε χήμειο/ακτινοθεραπεία
  • Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση νευροογκολογικών παθήσεων και επιληψίας
  • Καυτηριασμός με laser της επιληπτογόνου περιοχής, με ασφάλεια και ακρίβεια
  • Άμεσα ορατό αποτέλεσμα με μαγνητική τομογραφία
  • Εξιτήριο την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα