Ο κ. Βασίλειος Διακονής, Διευθυντής Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, μιλάει στην εκπομπή «Open Health Ιατρικά Νέα» του ΟΡΕΝ για τον καταρράκτη και για τις επιπτώσεις που έχουν οι ασθενείς με καταρράκτη, όπως δυσκολία στην οδήγηση τις νυκτερινές ώρες, δυσκολία στην τηλεόραση και στο διάβασμα. Η μόνη αντιμετώπιση του καταρράκτη είναι η χειρουργική παρέμβαση, όπου αφαιρείται ο θολωμένος φακός και αντικαθίσταται με έναν καινούριο. Μας αναλύει τη διαδικασία αποκατάστασης μετά το χειρουργείο και αναφέρει τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία του χειρουργείου αλλά και των φακών που χρησιμοποιούνται.