Αναβάθμιση με κορυφαία τεχνολογία στην Kαρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (CCU)

Το Metropolitan Hospital, στο πλαίσιο της συνεχούς και συστηματικής αναβάθμισης του εξοπλισμού του, εφοδίασε την Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (CCU) με την τελευταία γενιά των παρακλίνιων monitor ζωτικών παραμέτρων της GE Healthcare.

Τα Β-850 είναι "state of the art" monitor με τεράστιες δυνατότητες μέτρησης, ανάλυσης και αποθήκευσης δεδομένων. Τα monitor τα συμπληρώνουν τέσσερις κεντρικοί σταθμοί που επικοινωνούν μεταξύ τους, δίνοντας στο χρήστη την δυνατότητα να «επικοινωνεί» με όλα τα monitor σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται. Κάποιες από τις δυνατότητες των monitor είναι:

  • Ανάλυση αρρυθμιών με νέο λογισμικό, με ακρίβεια διάγνωσης και δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης των στοιχείων, στο μεν monitor για 72 ώρες ενώ στον κεντρικό σταθμό για πάντα.
  • Η οθόνη κάθε παρακλίνιου monitor μπορεί να μοιραστεί  στα δύο, έτσι ώστε, εκτός από τον ασθενή που είναι συνδεδεμένος σε αυτό, να μπορεί κανείς να δει και να επέμβει και σε οποιοδήποτε άλλο monitor.
  • Τα στοιχεία του κάθε ασθενή βρίσκονται σε βυσματούμενους ενισχυτές, οι οποίοι κουμπώνουν σε κάθε monitor  με αποτέλεσμα να μειώνεται ο όγκος του εξοπλισμού που ακολουθεί τον ασθενή σε περίπτωση μεταφοράς, π.χ. για μια αξονική τομογραφία ή ένα χειρουργείο. Οι ενισχυτές εξασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση, χωρίς να χάνεται κανένα στοιχείο από αποσύνδεση και επανασύνδεση καλωδίων.
  • Τα monitor συνδέονται με το σύστημα plaza προβολής ακτινολογικών εξετάσεων και το σύστημα προβολής εργαστηριακών εξετάσεων, έτσι το καθένα τους μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.
  • Οι δυνατότητες καπνογραφίας, σπειρομέτρησης ηλεκτροεγκεφαλογραφίας είναι, ενδεικτικά, κάποιες από τις πολλές εξετάσεις για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται  πλέον ελάχιστη μετακίνηση του βαρέως πάσχοντος.