Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε.» (η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο κοινό ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Εταιρίας στην «Hellenic Healthcare S.a.r.l.», εταιρία που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC Capital Partners (εφεξής «CVC»).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ