Συμπόσιο επί των Εμβιομηχανικών - Βιολογικών & Τεχνολογικών Εξελίξεων στην Ορθοπαιδική

16 - 17 Μαΐου: 2ο Συμπόσιο επί των Εμβιομηχανικών - Βιολογικών & Τεχνολογικών Εξελίξεων στην Ορθοπαιδική.

Αμφιθέατρο Metropolitan Hospital

Οργανωτής: Γιώργος Σάπκας, Διευθυντής Ορθοπαιδικός και Καθηγητής Ορθοπαιδικής