Ειδικά πακέτα προσφορών από το Διαβητολογικό Κέντρο του Metropolitan Hospital

Το Διαβητολογικό Κέντρο του Metropolitan Hospital  δημιούργησε και παρουσιάζει μια ποικιλία δομημένων διαβητολογικών πακέτων ελέγχου που επιτρέπουν σε κάθε διαβητικό άτομο να ελέγξει τον διαβήτη του ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα πακέτα είναι δύο ειδών: ετήσια και εφάπαξ.

Ετήσια διαβητολογικά πακέτα προσφοράς

Ετήσιο πακέτο διαβητολογικού ελέγχου 1

Κοστίζει 300€ και περιλαμβάνει:

 • Μία επίσκεψη στον διευθυντή του Κέντρου
 • Μία επίσκεψη σε έναν εκ των επιμελητών του Κέντρου
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων & αναλώσιμων υλικών
 • Μία ταχεία «γλυκοζυλιωμένη»
 • Μία ταχεία «μικροαλβουμίνη»
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα & ετήσιο εργαστηριακό έλεγχο (με ΕΟΠΥΥ):
  Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Αιμοπετάλια, Τ.Κ.Ε., Σάκχαρο, Ουρικό Οξύ, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγυκερίδια, HDL, LDL, Κάλιο, Νάτριο, Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), γ-GT, Αλκαλική Φωσφατάση, Μικροαλβουμίνη ούρων, HbA1C
 • Οφθαλμολογική εξέταση: βυθοσκόπηση
 • Ιατρείο Πρόληψης Διαβητικού Ποδιού: Έλεγχος ΑΒΙ, Βιοθεσιόμετρο)

Ετήσιο πακέτο διαβητολογικού ελέγχου 2

Κοστίζει 400€ και περιλαμβάνει:

 • Μία επίσκεψη στον διευθυντή του Κέντρου
 • Τρεις επισκέψεις σε έναν εκ των επιμελητών του Κέντρου
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων & αναλώσιμων υλικών
 • Μία ταχεία «γλυκοζυλιωμένη»
 • Μία ταχεία «μικροαλβουμίνη»
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα & ετήσιο εργαστηριακό έλεγχο (με ΕΟΠΥΥ):
  Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Αιμοπετάλια, Τ.Κ.Ε., Σάκχαρο, Ουρικό Οξύ, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγυκερίδια, HDL, LDL, Κάλιο, Νάτριο, Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT), γ-GT, Αλκαλική Φωσφατάση, Μικροαλβουμίνη ούρων, HbA1C
 • Οφθαλμολογική εξέταση: βυθοσκόπηση
 • Ιατρείο Πρόληψης Διαβητικού Ποδιού: Έλεγχος ΑΒΙ, Βιοθεσιόμετρο)

Εφάπαξ πακέτο καρδιομεταβολικής παρακολούθησης

Μία επίσκεψη με κόστος 150€ που περιλαμβάνει:

 • Διαβητολογική Εξέταση
 • Καρδιολογική Εξέταση
 • Διαιτολογική Εξέταση
 • Γλυκοζυλιωμένη  HbA1C (σε διαβητολογικό εργαστήριο)
 • Triplex καρδιάς

Εφάπαξ πακέτο Holter Σακχάρου: κόστος 150€.

Επιλέξτε πακέτο με γνώμονα τις ανάγκες σας και καλά αποτελέσματα.