Νέα αναθεωρημένη τιμή για το Rapid Test Covid-19 από 13/09/2021

To Μetropolitan Ηospital πλήρως εναρμονισμένo με τις πρόσφατες ισχύουσες τιμολογιακές ρυθμίσεις σχετικά με τα ανώτατα όρια τιμών για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid Test), σας ενημερώνει ότι το κόστος της εξέτασης ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Το ποσό αφορά τη δειγματοληψία και την ανάλυση δείγματος. Για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR, το κόστος παραμένει στο ποσό των 60 ευρώ.

*Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εντός της Κλινικής.