Στους Παπάδες και στην Αγία Άννα Ευβοίας για προληπτικούς ελέγχους το Metropolitan Hospital στις 8 & 9 Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital ταξιδεύει στους Παπάδες και στην Αγία Άννα Ευβοίας το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσει δωρεάν τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Η ιατρική ομάδα που θα πραγματοποιήσει τους ελέγχους αποτελείται από αγγειοχειρουργό, ορθοπαιδικό, καρδιολόγο και χειρουργό μαστού.

Η ενέργεια αποτελεί συνέχεια μιας σειράς ανάλογων ελέγχων με στόχο την πρόληψη, που λαμβάνουν χώρα εδώ και αρκετά χρόνια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται από το Metropolitan Hospital στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #1 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #2 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #3 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #4 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #5- Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #6 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #7 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital
Φωτογραφία από τους Παπάδες και την Αγ. Άννα Ευβοίας #8 - Πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου «Πρόληψη» του Metropolitan Hospital