One Stage Technique:  πρωτοποριακή µέθοδος  άµεσης αποκατάστασης µε µία µόνο επέµβαση

One Stage Technique:  πρωτοποριακή µέθοδος  άµεσης αποκατάστασης µε µία µόνο επέµβαση.

Η αποκατάσταση του µαστού µετά από µαστεκτοµή θεωρείται σήµερα µέρος της ολοκληρωµένης θεραπευτικής αντιµετώπισης για ασθενείς µε καρκίνο του µαστού. Είναι µια αισθητική, επανορθωτική χειρουργική επέµβαση που έχει στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση της ασθενούς που υποβάλλεται σε µαστεκτοµή.

Οι υπάρχουσες τεχνικές

Οι ήδη υπάρχουσες τεχνικές είναι αρκετές και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 1. Αποκατάσταση σε δύο στάδια, µε  τοποθέτηση, αρχικά, ιστικών διατατήρων (expanders) και, σε δεύτερο χειρουργείο, τελικού ενθέµατος σιλικόνης. 2. Αποκατάσταση µε τεχνικές δερµατικών και µυϊκών κρηµνών.

Πλέον, όµως, έχουµε τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις όπου πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εφαρµόζουµε µια πρωτοποριακή τεχνική αποκατάστασης, µε εξαιρετικά αποτελέσµατα όπου, σε ένα και µοναδικό χειρουργείο, γίνονται η µαστεκτοµή, η βιοψία του φρουρού  λεµφαδένα και η αποκατάσταση σε ένα στάδιο (One Stage Technique), χωρίς να χρειάζεται δεύτερο χειρουργείο.

One Stage Τechnique

Η επιθυµία των ασθενών µάς οδήγησε τα τελευταία 2,5 χρόνια, στη Χειρουργική Κλινική Μαστού του Θεραπευτηρίου Metropolitan, να εξελίξουµε και να εφαρµόσουµε, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, τη συνολική αντιµετώπιση, ογκολογική και αισθητική, σε ένα και µόνο χειρουργείο, έτσι ώστε η γυναίκα να έχει το επιθυµητό αισθητικό αποτέλεσµα, άµεσα, απαλλαγµένη από τη νόσο. Η τεχνική που χρησιµοποιούµε απαιτεί σωστό προεγχειρητικό σχεδιασµό από τη χειρουργική οµάδα (χειρουργό µαστού - πλαστικό χειρουργό). Η επέµβαση γίνεται µέσα από µια σχετικά µικρή τοµή, συνήθως στην υποµάστια πτυχή του µαστού, µέσω της οποίας γίνεται η µαστεκτοµή, δηλαδή η αφαίρεση όλου του µαστού κάτω από το δέρµα, στη συνέχεια τοποθετείται ειδικό ένθεµα σιλικόνης ανάλογου όγκου και σχήµατος µε τον µαστό που αφαιρείται, κάτω από το µείζονα θωρακικό µυ και σταθεροποιείται µε ειδικό πλέγµα τιτανίου (Ti-LOOP), σε ένα και µόνο χειρουργείο. Η συνολική διάρκεια της  επέµβασης (µαστεκτοµή και αποκατάσταση) κυµαίνεται από 4 έως 6 ώρες, ανάλογα µε τον τύπο της µαστεκτοµής (ετερόπλευρη ή αµφοτερόπλευρη).

Νοσηλεία - αποθεραπεία

Η νοσηλεία της ασθενούς διαρκεί 2-3 ηµέρες και, συνήθως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναλγητική αγωγή.  Η µετεγχειρητική πορεία είναι σχετικά ανώδυνη. Ακολουθούν κάποιες αλλαγές και παρακολούθηση στο ιατρείο. Είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού στηθόδεσµου για περίπου έναν µήνα και η ασθενής µπορεί να επιστρέψει στην καθηµερινότητά της µετά από 10-15 ηµέρες. Η αισθητικότητα του δέρµατος επανέρχεται σταδιακά, στις περισσότερες περιπτώσεις µέσα σε 3-6 µήνες.

Τα πλεονεκτήµατα

Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες ασθενείς που υποβάλλονταν σε αποκατάσταση µετά από µαστεκτοµή περιέγραφαν την εµπειρία τους ως µια δύσκολη διαδικασία και χρειαζόταν τουλάχιστον ένα δεύτερο χειρουργείο πριν από το τελικό αποτέλεσµα.

Με αυτή την πρωτοποριακή τεχνική, όµως, αποφεύγεται το δεύτερο χειρουργείο, µειώνονται ο συνολικός χειρουργικός κίνδυνος και η ταλαιπωρία, καθώς επίσης και το κόστος της επέµβασης διότι αυτή ολοκληρώνεται σε ένα µόνο χειρουργείο.

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα όµως και, ίσως, το πιο σηµαντικό, για την ασθενή είναι ότι έχει άµεσα ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσµα, που συναγωνίζεται αυτό της αισθητικής επέµβασης αυξητικής µαστών, γεγονός που συµβάλλει στην πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, στην τόνωση της λίµπιντο, στη διατήρηση της αυτοεκτίµησης και γενικά την εξασφάλιση µιας πολύ καλής ποιότητας ζωής µετά από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια.

Εφαρµόζεται σε όλες τις ασθενείς;

Η ιδανική αυτή µέθοδος  εφαρµόζεται σε επιλεγµένες ασθενείς που υποβάλλονται σε ετερόπλευρη ή αµφοτερόπλευρη µαστεκτοµή µε διατήρηση δέρµατος και θηλής, καθώς και περιπτώσεις προφυλακτικής µαστεκτοµής. Οι ενδείξεις που οδηγούν στην επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής είναι το µέγεθος του µαστού (µικρό - µεσαίο), η καλή ποιότητα δέρµατος, η ηλικία, ο τύπος της κακοήθειας, και, φυσικά η επιθυµία της ίδιας της ασθενούς. Το κάπνισµα και η προηγηθείσα ακτινοβολία, καθώς και άλλες παθήσεις είναι σχετικές αντενδείξεις που, πάντα, εξατοµικεύονται προκειµένου να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη τεχνική.

Mοναδικό στην Ελλάδα και σε λίγα κέντρα του εξωτερικού.

Στη σύγχρονη αντιµετώπιση των παθήσεων του µαστού θα πρέπει να προσφέρεται η ιδανικότερη λύση για κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η προτεραιότητα και ο στόχος του Κέντρου Μαστού του Metropolitan που, εδώ και χρόνια, στελεχώνεται από µία από τις αρτιότερες οµάδες της χώρας και δουλεύει µε γνώµονα το καλό της ασθενούς σε όλα τα επίπεδα. Τα µέλη της οµάδας είναι: ∆ρ Βασίλειος Βενιζέλος, ∆ιευθυντής Μονάδας Μαστού - Χειρουργός Μαστού, ∆ρ ∆ηµήτρης Αντωνόπουλος, Πλαστικός Χειρουργός, ∆ρ Μαρουλιώ Σταθουλοπούλου, ∆ιευθύντρια Χειρουργός Μαστού και πολλοί ακόµη αξιόλογοι συνεργάτες.

Η µεγάλη πείρα των µελών της οµάδας από την εφαρµογή όλων των άλλων µεθόδων αποκατάστασης, καθώς και ο σεβασµός στις ανάγκες των ασθενών οδήγησαν στην επιτυχηµένη και πρωτοποριακή αυτή τεχνική που εφαρµόζεται σε λίγα µόνο κέντρα µαστού του εξωτερικού.