Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι): ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Metropolitan